หน้าเว็บ

9/2/55

ชาวเอสกิโม

ชาวเอสกิโมชอบให้เรียกพวกเขาว่า “Inuit” (ฮีนูอิธ) มากกว่า เพราะคำว่า “เอสกิโม” มีความหมายว่า “คนกินเนื้อดิบ” แต่คนทั่วไปก็ยังคุ้นกับคำว่า “เอสกิโม” มากกว่า มีชาวเอสกิโมกระจายเป็นกลุ่มในแคนาดา ราว1 แสนคน

ชาวเอสกิโมมักตั้งถิ่นฐานโดยอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มโอกาสในการดำรงชีพขึ้นอยู่กับการตั้งถิ่นฐาน   ในกรีนแลนด์ชาวเอสกิโมจะสร้างบ้านจากหิน  ซึ่งมีความคงทน  แข็งแรง 

ในอลาสก้า  บริเวณชายฝั่งอ่าวไซบีเรียนชาวเอสกิโมจะสร้างบ้านด้วยไม้   ไม่พบการตั้งถิ่นฐานในชุมชนในตอนกลางของทวีป  แต่อาจมีการกลับไปยังบริเวณเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานหลังจากนั้น  เพราะเป็นบริเวณที่สามารถตกปลาและล่าสัตว์ได้ดี

ในฤดูหนาวชาวเอสกิโมมักรวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ   ส่วนในฤดูร้อนก็จะรวมตัวกันน้อยลง กล่าวคือ  (แยกกันอยู่เป็นครอบครัว)  ชาวเอสกิโมจะไม่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยถาวร  แต่จะอาศัยอยู่ในเต้นท์หนังสัตว์ในบริเวณที่สามารถตกปลา  ล่าสัตว์  เก็บพืช  นก ไข่  ได้มากที่สุด   เพื่อสะสมอาหารไว้รับประทานในฤดูหนาว

ในฤดูหนาวชาวเอสกิโมจะสร้าง  Igloo  ซึ่ง  เป็นที่พักอาศัยที่สร้างจากก้นน้ำแข็ง

 ขั้นตอนการสร้าง Igloo ของชาวเอสกิโม

 1. หาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยบริเวณที่จะสร้าง ต้องมีพื้นน้ำแข็งที่หนาเพียงพอที่จะขุดได้ จากนั้น ใช้ไม้ขีดร่าง    ให้เป็นวงกลม เพื่อใช้เป็นฐานของโดม
 2. เตรียมก้อนน้ำแข็ง โดยเลื่อยออกมาเป็นแผ่นๆ ให้มีความหนาประมาณ 15- 30 เซนติเมตร แล้วเรียงน้ำแข็งก้อนใหญ่ให้อยู่เป็นฐานของโดม ก้อนเล็กก็เรียงขึ้นไปบนยอด
 3. จากนั้นก็นำก้อนน้ำแข็งมาเรียงเป็นฐานโดมให้รอบ แล้วก็เรียงสลับกันไปเรื่อยๆ ให้เป็นลักษณะเกลียวเพราะจะทำให้สร้างง่ายขึ้น รอยแตกระหว่างก้อนน้ำแข็งสามารถกลับมาซ่อมที่หลังได้ เราต้องเตรียมทางเข้าไว้ โดยขุดทางเข้าให้ต่ำกว่ายอดหลังคาของอิกลู เพื่อที่ จะสามารถยืนได้ที่เวลาเราเข้าไปอยู่ด้านใน จากนั้น ก็เรียงก้อนน้ำแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ ก้อนน้ำแข็งมันจะติดกันเอง เมื่อสร้างใกล้เสร็จ ก็ถึงวิธีการปิดยอดโดม ขึ้นตอนนี้ต้องใช้คน 2 คน ช่วยกันระหว่างด้านนอกและด้านใน
4. เมื่ออิกลู สร้างสมบูรณ์ก็ถึงขึ้นตอนการซ่อมแซมรอยแตก โดยจะปิดรอยแตกระหว่างก้อนน้ำแข็งด้วยหิมะ ถ้ารอยแตกใดมีขนาดใหญ่ ก็จะปิดทับด้วยก้อนน้ำแข็งอีกที เวลานี้ เราก็มีอิกลูที่เสร็จสมบูรณ์

บ้านหิมะของชาวเอสกิโม  เรียกว่า  อิกลุก
IGLOO / IGLUQ


ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน
ชาวผิวเหลือง หรือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีป ได้แก่มลรัฐอะแลสก้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา

By My Tangmo
11:26 P.M.
9/2/2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น