หน้าเว็บ

8/1/55

สาธารณอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republik Indonesia)

ธงชาติ

ธงชาติอินโดนีเซีย รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Sang Merah Putih มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วนพื้นที่ธงแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวนอน
-  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและอิสรภาพ   
-  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์


แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

ตราแผ่นดินอินโดนีเซีย มีชื่อว่า "ตราพญาครุฑปัญจศีล" เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะในโล่กลางตราได้บรรจุสัญลักษณ์ของหลักการทางการเมือง 5 ข้อ ของอินโดนีเซียไว้


เมืองหลวง  จาการ์ตา
ภาษาทางการ  ภาษาอินโดนีเซีย
การปกครอง  ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดี  พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
รองประธานาธิบดี  โบเอดิโอโน
เอกราช  จาก เนเธอร์แลนด์ 
ประกาศ  17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
เป็นที่ยอมรับ  27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 
สกุลเงิน  รูเปียห์ (IDR)
เขตเวลา มีหลายเขต (UTC+7 to +9)
ระบบจราจร  ซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์  62

เพลงชาติประเทศอินโดนีเซีย


อินโดเนเซีย รายา
คำแปล
บทที่1
(เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)
บทที่ 1
Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya.

(* ประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya. (* ซ้ำ)
บทที่ 1
อินโดนีเซีย มาตุภูมิของข้า
แผ่นดินที่ข้ายอมพลีโลหิต
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
เพื่อปกป้องมาตุภูมิ
อินโดนีเซีย ประชาชาติของข้า
ประชาชนและมาตุภูมิของข้า
มาเถิด เราจงตะโกนก้อง
"อินโดนีเซียจงเป็นเอกภาพ"

แผ่นดินของข้า จงเจริญ
ประเทศของข้า จงเจริญ
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
ตื่นเถิดดวงวิญญาณ
ตื่นเถิดสังขารของปวงประชา
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

(* ประสานเสียง)
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
แผ่นดินข้า ประเทศข้า ที่ข้ารัก
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
จงเจริญเถิด อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ (* ซ้ำ)
บทที่2
Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.
Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya.
 <REFRAIN >
อินโดนีเซีย ประเทศอันสง่า
แผ่นดินที่มั่งคั่งของเรา
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
อยู่ ณ ที่นี้ตลอดไป
อินโดนีเซีย แผ่นดินบรรพชน
มรดกที่ตกทอดถึงเราทั้งผอง
เราผองจงอธิษฐาน
"อินโดนีเซียจงมีสันติสุข"

ขอแผ่นดินเจ้าจงอุดม
วิญญาณของเจ้าจงเบิกบาน
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
จงได้ตระหนักถึงดวงใจเจ้า
จงได้ตระหนักถึงดวงจิตเจ้า
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
 <ประสานเสียง >
บทที่3
Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya,
majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya.
 <REFRAIN >
อินโดนีเซีย ประเทศอันศักดิ์สิทธิ์
แผ่นดินแห่งชัยชนะของเรา
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
เพื่อปกป้องมาตุภูมิที่แท้จริง
อินโดนีเซีย แผ่นดินที่เปล่งประกาย
แผ่นดินที่เรารักล้นดวงใจ
เราผองจงปฏิญาณ
"อินโดนีเซียดำรงอยู่นิรันดร"

ขอให้ชนของเจ้าจงปลอดภัย
ขอให้ลูกหลานเจ้าจงปลอดภัย
ตลอดไปถึงหมู่เกาะและท้องทะเลของเจ้าด้วย
ขอประเทศจงก้าวไปข้างหน้า
ขอเหล่ายุวชนของเจ้าจงไปข้างก้าวหน้า
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่
 <ประสานเสียง >


ประวัติศาสตร์

อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน แต่ต่อมาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์อยู่นานประมาณ 300 ปี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกอินโดนีเซีย และทำการขับไล่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียออกไปได้สำเร็จ จึงทำให้ผู้นำอินโดนีเซียคนสำคัญ ๆ ในสมัยนั้นให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่น แต่ไม่ได้ให้ความไว้วางใจกับญี่ปุ่นมากนัก เพราะมีเหตุเคลือบแคลง คือ เมื่อมีผู้รักชาติชาวอินโดนีเซียจัดตั้งขบวนการต่าง ๆ ขึ้นมา ญี่ปุ่นจะขอเข้าร่วมควบคุมและดำเนินงานด้วยเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือโอกาสประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 แต่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมเดิมไม่ยอมรับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเข้าปราบปราม ผลจากการสู้รบปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทัพของชาวอินโดนีเซียได้ อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับเนเธอร์แลนด์จึงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย เพื่อให้ยุติความขัดแย้งกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเนเธอร์แลนด์ยอมรับอำนาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและสุมาตรา ต่อมาภายหลัง เนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดข้อตกลง โดยได้นำทหารเข้าโจมตีอินโดนีเซีย ทำให้ประเทศอื่น ๆ เช่นออสเตรเลีย และอินเดียได้ยื่นเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าจัดการ สหประชาชาติได้เข้าระงับข้อพิพาท โดยตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย, เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอม และได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิง แต่เนเธอร์แลนด์ได้เข้าจับกุมผู้นำคนสำคัญของอินโดนีเซีย คือ ซูการ์โนและฮัตตาไปกักขัง ต่อมาทหารอินโดนีเซียนำตัวผู้นำทั้งสองออกมาได้ ในระยะนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างตำหนิการกระทำของเนเธอร์แลนด์อย่างยิ่ง และคณะมนตรีความมั่นคงได้กดดันให้เนเธอร์แลนด์มอบเอกราชแก่อินโดนีเซียในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซียได้รับเอกราช แต่ความยุ่งยากยังคงมีอยู่ เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่ยินยอมให้รวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเข้ากับอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายจึงต่างเตรียมการจะสู้รบกันอีก ผลที่สุด เนเธอร์แลนด์ก็ยอมโอนอำนาจให้สหประชาชาติควบคมดูแลดินแดนอิเรียนตะวันตก และให้ชาวอิเรียนตะวันตกแสดงประชามติว่าจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม่ ผลการออกเสียงประชามติ ปรากฏว่าชาวอิเรียนตะวันตกส่วนใหญ่ต้องการรวมกับอินโดนีเซีย สหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกให้อยู่ในความปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506


การเมืองการปกครอง

ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด (provinces - propinsi-propinsi) 2 เขตปกครองพิเศษ* (special regions - daerah-daerah istimewa) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ** (special capital city district - daerah khusus ibukota) โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละจังหวัด ได้แก่

 เกาะสุมาตรา
 • เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ -บันดาร์อาเจะห์*
 • จังหวัดสุมาตราเหนือ -เมดาน
 • จังหวัดสุมาตราใต้ -ปาเลมบัง
 • จังหวัดสุมาตราตะวันตก -ปาดัง
 • จังหวัดเรียว -เปอกันบารู
 • หมู่เกาะเรียว -ตันจุงปีนัง
 • จังหวัดจัมบี -จัมบี
 • หมู่เกาะบังกาเบลีตุง -ปังกัลปีนัง
 • จังหวัดเบงกูลู -เบงกูลู
 • จังหวัดลัมปุง -บันดาร์ลัมปุง
เกาะชวา 
 • เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา**
 • จังหวัดชวากลาง -เซมารัง
 • จังหวัดชวาตะวันออก -บังดุง
 • จังหวัดชวาตะวันตก -ซูราบายา
 • จังหวัดบันเตน -เซรัง
 • เขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา*
หมู่เกาะซุนดาน้อย
 • จังหวัดบาหลี -เดนปาซาร์
 • จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก -คูปัง
 • จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก -มาตาราม
เกาะบอร์เนียว
 • จังหวัดกาลีมันตันกลาง -ปาลังการายา
 • จังหวัดกาลีมันตันใต้ -บันจาร์มาซิน
 • จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก -ซามารินดา
 • จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก -ปนตีอานัก
เกาะซูลาเวซี
 • จังหวัดโกรอนตาโล -โกรอนตาโล
 • จังหวัดซูลาเวซีเหนือ -มานาโด
 • จังหวัดซูลาเวซีกลาง -ปาลู
 • จังหวัดซูลาเวซีใต้ -มากัสซาร์
 • จังหวัดซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ -เกินดารี
 • จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก -มามูจู


  หมู่เกาะโมลุกกะ
  • จังหวัดมาลูกู -อัมบน
  • จังหวัดมาลูกูเหนือ -เตอร์นาตี
   เกาะนิวกินี
   • จังหวัดปาปัว -จายาปุระ
   • จังหวัดปาปัวตะวันตก -มานกวารี

   ทรัพยากรและเศรษฐกิจ

   ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง แร่ธาตุ แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมทำรายได้ให้กับ ประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเป็นสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็น สินค้าออก เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด เครื่องเทศประมง ลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะทำใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกลั่นน้ำมัน การต่อเรือ เป็นต้น

   ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

   ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อินโดนิเซียเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเหมือนประเทศไทย และมีสำนักงานใหญ่ขององค์การอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา

   By My Tangmo 
   09:41  P.M.
   8/01/2012
   ...^_^...OoO...><...

   1 ความคิดเห็น:

   1. ขออนุญาตฝากลิงค์นะคะ
    เกมส์คาสิโน แทงบาคาร่า, เล่นรูเล็ต , กำถั่ว และอื่นๆ อีกมากมาย
    เว็บไซต์ของเรายึดหลักความยุติธรรม เที่ยงธรรม และเปิดเผย ที่นี่เลยค่ะ
    https://www.999player.com

    ตอบลบ